การสมัครเข้าศึกษา
หน้าแรก > เกี่ยวกับโรงเรียน >การสมัครเข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ทุกวัน เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น (เว้นวันหยุดราชการ)

 

จำนวนรับสมัคร

                อนุบาล 1 , 2, 3      และ ป.1 – ป.6          (ติดต่อที่ธุรการ)

                ม.1               รับสมัคร 6 ห้องเรียน ( 270 คน )

                ม.4               รับสมัคร  3 โครงการ ได้แก่

·         โครงการ วิทย์-คณิต                1 ห้องเรียน        (45 คน)

·         โครงการ อังกฤษ-คอมฯ            2 ห้องเรียน        (90 คน)

·         โครงการ อังกฤษ-อาหรับ           1 ห้องเรียน        (45 คน)

 

 สอบวันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 9.00 น.

          ป.1 – ป.6         ไม่สอบ

          ม.1                  สอบข้อเขียน 9.00-10.30 น.        สอบสัมภาษณ์  11.00-12.30 น.

          ม.4                  สอบข้อเขียน 9.00-10.30 น.        สอบสัมภาษณ์  11.00-12.30 น.

**ประกาศผลสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังสอบ **


#### ดาวน์โหลดใบสมัคร  ####