ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ(ซ้ายสุด)ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิตและการฝึกงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม >ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ(ซ้ายสุด)ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิตและการฝึกงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา