การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

เปิดรับสมัคนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ในระดับชั้น อนุบาล1,ประถมศึกษาปีที่1,มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2557

(สอบจัดชั้นเรียนในระดับชั้น ม.1 และ สอบคัดเลือกในระดับชั้น ม.4 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557)

ซื้อใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

หมายเลขโทรศัพท์ 035-701163