เรียนเชิญร่วมงานสมาคมอิสลามศรีอยุธยา
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >เรียนเชิญร่วมงานสมาคมอิสลามศรีอยุธยา

สมาคมอิสลามศรีอยุธยาและโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมอิสลามศรีอยุธยา ปี2557

ในวันเสาร์ที่22-วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2557

ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ