รับสมัครครู
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >รับสมัครครู

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

รับสมัครครูประจำปีการศึกษา2557 จำนวน 3 อัตรา พี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา

                                         1.       ครูปฐมวัย(อนุบาล)  เพศหญิง   จำนวน 1 อัตรา         

                                         2.       ครูภาษาไทย  ชาย – หญิง จำนวน 1 อัตรา

                                         3.       ครูคอมพิวเตอร์ ชาย – หญิง จำนวน 1 อัตรา

                                          จบการศึกษาปริญญาตรี ตรงกับสาขาวิชาที่สอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

                                         4.       พี่เลี้ยงเด็ก เพศหญิง วุฒิ ม.6 จำนวน 2 อัตรา

                                          สนใจติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ โทร. 035701163