กำหนดวันจัดงานระดมทุน 2 สิงหาคม 2557
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >กำหนดวันจัดงานระดมทุน 2 สิงหาคม 2557

สมาคมอิสลามศรีอยุธยาและโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน

ระดมทุนเพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารอนุบาลหลังใหม่

ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ