ขั้นตอนการดาวน์โหลดผลการเรียน
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขั้นตอนการดาวน์โหลดผลการเรียน

1.คลิกที่ ดาวน์โหลดผลการเรียน 

2.เลือก ปีการศึกษา เลือก  ระดับชั้นเรียน

3.เลื่อนมาด้านล่าง แล้วคลิก ดาวน์โหลด