ด.ช. ทักษดนัย ประทีปทัศน์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่นจูเนียร์
หน้าแรก > ผลงานดีเด่น >ด.ช. ทักษดนัย ประทีปทัศน์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันต่อหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่นจูเนียร์