ประกวดห้องเรียนสะอาด
หน้าแรก > ผลงานดีเด่น >ประกวดห้องเรียนสะอาด

ภาคเรียน 1 ที่ผ่านมาทางโครงการรักโรงเรียนรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจ กิจกรรมห้องเรียนสะอาดน่าเรียนน่ามอง ซึ่งได้จัดมอบรางวัลเมื่อวันที่12 พ.ย. ห้องที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ระดับชั้นป.1-ป.4 รางวัลเหรียญทองอันดับ1คะแนนร้อยละ86ได้แก่ห้อง ป.3/1  

รางวัลเหรียญทองอันดับ2คะแนนร้อยละ81 ได้แก่ห้องป.2/2

รางวัลเหรียญเงินอันดับ3คะแนนร้อยละ73ได้แก่ห้องป.1/3

ระดับชั้นป.4-ป.6 รางวัลเหรียญเงินอันดับ1คะแนนร้อยละ76ได้แก่ป.5/1

รางวัลเหรียญเงินอันดับ2คะแนนร้อยละ72ได้แก่ป.4/1และ.6/1

ระดับชั้นม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงินอันดับ1คะแนนร้อยละ71ได้แก่ ม.2/1

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ1คะแนนร้อยละ67ได้แก่.3/1

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ2คะแนนร้อยละ65ได้แก่.1/6 ระดับชั้นม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองอันดับ1คะแนนร้อยละ90ได้แก่.6/3

รางวัลเหรียญเงินอันดับ1คะแนนร้อยละ77ได้แก่.5/2

รางวัลเหรียญทองแดงคะแนนร้อยละ64ได้แก่.4/5

สำหรับในภาคเรียนที่2นี้จะแจ้งเกณฑ์การประเมินในโอกาสต่อไปขอให้ครูประจำชั้นดูแลจัดเวรทำความสะอาดประจำวันกันด้วยนะคะ