เด็กอ.ศ.อ.เก่งอังกฤษ
หน้าแรก > ผลงานดีเด่น >เด็กอ.ศ.อ.เก่งอังกฤษ

อาจารย์ชุติมาเรืองปราชญ์อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษได้ส่งนักเรียนเข้าทอสอบวิชาภาษาอังกฤษของชมรมบัณฑิตแนะแนวซึ่งในการสอบครั้งนี้ผลปรากฏว่านักเรียนของเราสามารถสอบได้เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดดังนี้

1.นางสาวนูรอัยนี ยะโกะ ชั้นม.6/1

2.เด็กหญิงศุภานันท์  เรืองวงศ์ ชั้นม.3

3. เด็กชายธนวัฒน์  เลาะวิถี ชั้นม.3