เด็กอิสลามศรีฯมีผลงานตั้งแต่ต้นปี 56
หน้าแรก > ผลงานดีเด่น >เด็กอิสลามศรีฯมีผลงานตั้งแต่ต้นปี 56

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงประกวดกอรีระดับจังหวัดขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมป์  ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมเข้าแข่งขันโดยมีอาจารย์ฟาริด  เดชเลย์เป็นผู้รับผิดชอบนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และจากผลจากการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนของเรามีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับรองวัลมีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย

นายอารอฟัต   มะลิซ้อน  นักเรียนชั้น ม.5/4  ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ราววัลรองชนะเลิศอันดับ1

ด.ช.จักรินทร์   มากเลาะเลย์   นักเรียนชั้น ม.1/5  ได้รับเงินรางวัล  2,000 บาท

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง

นางสาวสุดารัตน์   ขันธและ   นักเรียนชั้น ม.4  ได้รับเงินรางวัล  3,000 บาท