กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ
 • นายสรายุทธ เป็นแช็ค

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 • นายวิโรจน์ ไวยรูป

  ครูศิลปะ

 • นายปรีดา กระโห้ทอง

  ครูศิลปะ

 • นางสาเร๊าะ ขันธวิธิ

  ครูศิลปะ

 • นายไฟซอล เลาะวิถี

  ครูศิลปะ